Опит

9300, Добрич, България, ул.Независимост, № 2

Образование

2010 - 2016
Медицина
Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" град Варна
Варна , България

Специалности

Психиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb