Венозна тромболиза - "златен стандарт" в съвременното лечение на исхемичен инсулт
Венозна тромболиза - "златен стандарт" в съвременното лечение на исхемичен инсулт

Лекция на доц. Росен Калпачки, Клиника по нервни болести, МБАЛ “Света Анна” София, Югозападен уни...