За мен

Завършила Медицински университе - Варна. Работи в МБАЛ - Добрич.