За мен

Специалист акушерство и гинекология
Гинекологични прегледи
Ехография
Женска консултация
Операции и раждания
Договор с РЗОК

Опит

9900, Нови пазар (Нови пазар), България, ул. Бузлуджа 17
+359888957355
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 16:00

Вторник

15:00 - 18:00

Сряда

08:30 - 12:00

Сряда

14:00 - 16:00

Четвъртък

15:00 - 18:00

Петък

15:00 - 18:00