За мен

Председател на ТЕЛК 0111 - втори състав към МБАЛ Благоевград.