За мен

Председател на ТЕЛК 0111 - втори състав към МБАЛ Благоевград.

Опит

Председател на ТЕЛК 0111 - втори състав
2700, Благоевград, България, ул. Славянска 60