За мен

Член на ТЕЛК 0111 - втори състав към МБАЛ Благоевград

Опит

Член на ТЕЛК 0111 - втори състав
2700, Благоевград, България, ул. Славянска 60