За мен

Член на ТЕЛК 0111 - втори състав към МБАЛ Благоевград

Опит

Член на ТЕЛК 0111 - втори състав
2700, Благоевград, България, ул. Славянска 60

Специалности

Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb