За мен

Член на ТЕЛК 0110-първи състав към МБАЛ Благоевград

Опит

Член на ТЕЛК 0110-първи състав
2700, Благоевград, България, ул. Славянска 60