За мен

Член на ТЕЛК 0210- първи състав към УМБАЛ Бургас

Опит

Член на ТЕЛК 0210 - първи състав
8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb