За мен

Председател на ТЕЛК 0212 - трети състав към УМБАЛ Бургас