За мен

Член на ТЕЛК 0411 към МБАЛ Павликени

Опит

Член на ТЕЛК 0411
5200, Павликени, България, ул. Васил Петлешков 2

Специалности

Урология
Хирургия

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-06-03

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb