За мен

Член на ТЕЛК 0213 към КОЦ Бургас

Опит

Член на ТЕЛК 0213
8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86

Специалности

Акушерство и гинекология
Медицинска онкология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb