За мен

Председател на ТЕЛК 0310 към МБАЛ "Св. Анна"

Опит

Председател на ТЕЛК 0310
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100