За мен

Член на ТЕЛК 0411към МБАЛ Павликени

Опит

Член на ТЕЛК 0411
5200, Павликени, България, ул. Васил Петлешков 2

Специалности

Психиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb