За мен

Член на ТЕЛК 0310 - първи състав към МБАЛ "Света Анна - Варна"