Опит

медицинска сестра
6000, Стара Загора, България, ул. Стефан Стамболов 29