За мен

Председател на ТЕЛК 0311 - втори състав към МБАЛ "Света Анна - Варна"