За мен

Председател на ТЕЛК 0311 - втори състав към МБАЛ "Света Анна - Варна"

Опит

Председател на ТЕЛК 0311 - втори състав
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100

Специалности

Вътрешни болести

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2020-01-04

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb