За мен

Председател на ТЕЛК 0311 - втори състав към МБАЛ "Света Анна - Варна"

Сертификати

Още не сте добавили сертификати в профила си

Опит

Председател на ТЕЛК 0311 - втори състав
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100

Специалности

Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb