За мен

Член на ТЕЛК 0310 - първи състав към МБАЛ "Света Анна - Варна"

Опит

Член на ТЕЛК 0310 - първи състав
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100