За мен

Член на ТЕЛК № 0312 към УМБАЛ Света Марина

Опит

Член на ТЕЛК № 0312
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1