За мен

Член на ТЕЛК № 0312 към УМБАЛ Света Марина

Опит

Член на ТЕЛК № 0312
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1

Специалности

Психиатрия

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-07-12

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb