За мен

Член на ТЕЛК № 0312 към УМБАЛ Света Маринова

Опит

Член на ТЕЛК № 0312
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1

Специалности

Вътрешни болести

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-05-30

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb