За мен

Член на ТЕЛК 0311 - втори състав към МБАЛ "Света Анна - Варна"

Опит

Член на ТЕЛК 0311 - втори състав
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100