За мен

Член на ТЕЛК 0311 - втори състав към МБАЛ "Света Анна - Варна"