За мен

Завършила е средно образование в ІV ЕГ “Фр. Ж.Кюри” – Варна с френски език, а висше – в МУ “Проф. П. Стоянов” - Варна – магистър по медицина. Придобива специалност по офталмология през 1982 г., а по неврология – през 2001 г. Защитава дисертационен труд на тема: “Зрително-сензорни нарушения при Множествена склероза” и придобива образователна и научна степен “доктор” през 2006 г. От 2009 г. е доцент към І КНБ с дейност невроофталмология на УМБАЛ “Св. Марина” ЕАД Варна.

 

Провела е неколкократно индивидуално обучение и специализация по невроофталмология към МУ - София. Доцент Цукева има осъществен педагогически стаж по офталмология/невроофталмология в Париж, Франция през 1998 г. по програма ТЕМПУС. Има дългогодишна специализирана клинична практика по офталмология, неврология, невроофталмология. Консултант-невроофталмолог е в Центъра по Множествена склероза към УМБАЛ “Св. Марина”. Член е на Комисията на НЗОК за лечение на Множествена склероза и председател на Комисията за лечение на диабетна полиневропатия.

 

Участвала е в над 100 национални и международни научни форуми. Има над 100 научни съобщения и публикации в областта на невроофталмологията, невроонкологията, демиелинизиращите заболявания, дегенеративните заболявания и съвременните невроизобразяващи методи.

 

Член е на съюза на учените в България, Европейско Невроофталмологично дружество (EUNOS), Българска Асоциация по Невроонкология (BANO), Българско дружество по офталмология, Българско дружество по неврология, Българско дружество “Двигателни нарушения”, МС-Гражданско сдружение “Линия за помощ” и на Управителния съвет на Българското дружество по детска офталмология и невроофталмология. Председател е на Комисията към МУ – Варна за сертифициране на ВСД по Невороофталмология.