За мен

Член на ТЕЛК 0510 към МБАЛ Св. Петка

Опит

Член на ТЕЛК 0510
3700, Видин, България, ул. Цар Симеон Велики 119