За мен

Председател на ТЕЛК № 0610

Опит

Председател на ТЕЛК № 0610
3000, Враца, България, бул. 2-ри Юни 66

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb