За мен

Член на ТЕЛК 0611

Опит

Член на ТЕЛК 0611
3320, Козлодуй, България, л. ”Кирил и Методий” №1