Опит

лекар специализант
5800, Плевен, България,

Лекар специализант по Обща и клинична патоанатомия.