За мен

Завършва медицина през 1996 година в МУ-София. Има призната специалност по „Дерматология и венерология” от 2001 г. и защитена дисертация на тема: „Сифилис и бременност” през 2002 г.

Професионални интереси:

Полово-предавани инфекции – диагностика и лечение на полово-предавани инфекции, разработване на програми за профилактика на полово-предавани инфекции

Естетична дерматология – коригиране на белези на стареене чрез инжектиране на ботулинов токсин, временни попълващи средства (хиалуронова киселина, PLLA, CaHA, PoCA), мезотерапия, прилагане на лазери за естетични цели

Детска дерматология – диагностика и лечение на дерматологични проблеми при новородени и деца

Оперативна дерматология – естетично отстраняване на доброкачествени и злокачествени новообразувания на кожата

Професионален опит:

2010 – Дерматологична клиника „София”

2010- ДКЦ Токуда, Медицински Комплекс "Полимед"

2006-2010 – Началник на отделение по Дерматология и венерология, Токуда болница - София

2005-2006 – Дерматолог, Университетска болница „Александровска” - София

2003–2004 – Дерматолог и мениджър на Център за сексуално здраве - София, Лекари без граници

2002–2004 - Консултант на Национална програма за контрол и превенция на ХИВ/СПИН, Министерство на Здравеопазването

1997–2001 – Специализиращ лекар и аспирант, Катедра по дерматология и венерология

 Образование:

1990–1996 – Медицински Университет – София, диплома за лекар.

1997-2001 – Медицински Университет – София, Катедра по дерматология – диплома за придобита специалност по дерматология и венерология.

1999–2001 – Медицински Университет – София, Катедра по дерматология и венерология – придобита научна степен „доктор по медицина” след успешна защита на дисертационен труд на тема „Влияние на сифилиса върху бременността и нейния изход”.

2003–2005 – Медицински Университет – Придобита специалност по Здравен мениджмънт.

2007–2013 – Практически курсове за приложение на временни попълващи средства на основата на хиалуронова киселина с естетична цел.

2008–2010 - Прилагане на PLLA (Sculptra) при оформяне на лицев контур, ръце и деколте.

2010 - 2013 – Курсове по дерматохирургия – хирургични техники.

2009-2013 – Курсове за практическо приложение на ботулинов токсин (Vistabel) с естетична цел

2011 - Обучение по дермато-алергология, Institute of Allergy, Berlin

2011-2013 -  Практически курсове за прилагане на Radiesse при оформяне на лицев контур, ръце и деколте.

2012 - Курс по фототерапия

2013 -  Практически курс за прилагане на Ellance за оформяне на лицев контур и подмладяване на ръце.

Членство в научни организации:

  • Българско Дерматологично Дружество;
  • Сдружение на частно-практикуващите дермато-венеролози
  • Дружество по естетична дерматология;
  • Българска Асоциация по сексуална медицина;
  • Световна организация по сексуална медицина

Опит

1000, София, България, ул. Бели Мел 1
359879051503
Групова практика за специализирана медицинска помощ по дерматология и венерология - обща дерматология, детска дерматология, оперативна дерматология, естетична и лазерна дерматология, полово-предавани болести
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кожни и венерически болести

Специалности

Кожни и венерически болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb