За мен

Завършил е  медицина в МУ-Стара Загора, има придобита специалности по вътрешни болести и нефрология. В момента е началник на отделение  по нефрология и хемодиализа в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" в Габрово.  Има придобити сертификати за абдоминална ехогафия, курс по диализно лечение, също така участва и в различни клинични проучвания, като подизследовател и главен изследовател. 

 

 

Опит

Заместник Консултант към ТЕЛК 0710
5300, Габрово, България, ул. д-р Илиев Детския 1