За мен

Председател на ТЕЛК 0910 - първи състав

Опит

Председател на ТЕЛК 0910 - първи състав
6600, Кърджали, България, бул. Тракия 19

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-06-07

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb