За мен

Член на ТЕЛК 0910 - първи състав

Опит

Член на ТЕЛК 0910 - първи състав
6600, Кърджали, България, бул. Тракия 19

Специалности

Очни болести / Офталмология

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-06-12

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb