За мен

Член на ТЕЛК 1111

Опит

Член на ТЕЛК 1111
5600, Троян, България, ул. Ген. Радецки 30

Специалности

Вътрешни болести

Сертификати

Електронно обучение за лекарите от НЕЛК
2019-06-04

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb