Последователи
Д-р Донка Атанасова
Д-р Донка Атанасова
Ендокринология и болести на обмяната
Мариела Даскалова
д-р Техина Спасова, дм
д-р Техина Спасова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Златина Рункова
д-р Златина Рункова
Ендокринология и болести на обмяната