В които участва

Събития

 Национален симпозиум „Диабет – нов подход в лечението“
Само за специалисти
Ендокринология
Национален симпозиум „Диабет – нов подход в лечението“
Научно събитие,  Отворено Събитие
6 Харесвания
7 Участници
Захарен диабет, метаболитен синдром и хипотиреоидизъм: взаимовръзки и терапевтични подходи за редукция на сърдечно-съдовия риск
Само за специалисти
Диабет Ендокринология
Захарен диабет, метаболитен синдром и хипотиреоидизъм: взаимовръзки и терапевтични подходи за ред...
Научно събитие,  Отворено Събитие
5 Харесвания
6 Участници
Първа научна конференция за Централна и Източна Европа по тиреоидни заболявания
Само за специалисти
Ендокринология
Първа научна конференция за Централна и Източна Европа по тиреоидни заболявания
Научно събитие,  Отворено Събитие
1 Xapeсвам
4 Участници