Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Алергология
Шуслерови соли
Нов поглед върху алергиите в пандемична обстановка. Терапевтични решения.
дискусия
Пресечната точка между медици и политици
дискусия
Коронавирус (COVID-19)
Инфекциозни болести
Лечението на COVID-19 година по-късно
дискусия
Jоhnson&Johnson Фарма академия
дискусия