Опит

1000, София, България, бул. Ген. Николай Г. Столетов 67А

Образование

2011 - 2017
Медицина
Медицински университет - София
София

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb