Опит

9000, Варна, България, УЛ. „ДОЙРАН” № 5

ВАРНА, УЛ. „ДОЙРАН” № 5
(в двора на Окръжна болница, до Поликлиниката)
Тел.: 052 64 82 28, 0898 54 76 36

Прием само след запазен час