Предприеха мерки срещу закриването на детското отделение в МБАЛ-Перник
Предприеха мерки срещу закриването на детското отделение в МБАЛ-Перник

Застрашеното от закриване детско отделение в МБАЛ „Рахила Ангелова” в Перник ще бъде спасено с де...