За мен

Д-р Христо Бл. Колчев е невролог, епилептолог, отоневролог, специалист по медицина на съня, електрофизиолог, както и специалист по хипербарна медицина с оксигено-баро-терапия.

 

Завършил е Висшия Медицински Институт в гр. Пловдив, през 1968 год. Специализирал е ЕЕГ и клинична неврофизиология в Института за Мозъка /бивша Централна Лаборатория за Изучаване на Мозъчните Функции, ЦЛИМ/, към БАН, през 1970-1973 год, където защитава кандидатска дисертация през 1975 година по проблема Сън и Епилепсия. Дълги години е клиничен асистент и главен асистент в  Първа Неврологична клиника при Университетска Александровска болница, София. През 1986 година защитава докторска дисертация по проблеми на хипербарната медицина и подводна физиология /Неврологичен синдром на високите барометрични налягания/.

 

През 1990-1994 година специализира ото-неврология в департамента по невро-отология и равновесни смущения към Максимилиановия университет във Вюрцбург, Бавария, под ръководството на световно признатия ото-невролог, учен и преподавател – проф. д-р Клаус-Френц Клаусен.

 

През 1998 година е поканен и заминава за Съединените Американски Щати, където в продължение на 13 години работи последователно като електрофизиолог в Неврологична клиника в Northport, Alabama /1998-2003/; след това като специалист по съня и разстройствата на дишането по време на сън /sleep apnea/ в Comprehensive Sleep Disorders Center, Orlando, Florida.

По-късно  е поканен и работи като специалист и консултант по Инвазивна ЕЕГ и Long-Term Video-EEG Monitoring във елитна частна неврохирургична клиника, оперираща в няколко университетски болници на New York и Long Island, щата New York.

 

От 2011 до 2014 година работи като като консултант-епилептолог и специалист по Инвазивна ЕЕГ и Видео-ЕЕГ мониториране във университетската невро-хирургична клиника към МБАЛ „Св. Иван Рилски”, София. От 2014 е завеждал кабинета по Клинична ЕЕГ и Неврология към Диагностично-Консултативния Блок на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, София.

 

В 50-годишната си професионална кариера д-р Колчев е работил в редица клинични, научно-експериментални и учебно-преподавателски направления като обща неврология, епилептология, разстройства на съня и дишането, световъртеж и разстройства на равновесието, експериментална и клинична електро-невро-физиология /ЕЕГ, Евокирани потенциали, Event-related Potentials, Long-Term Video-EEG Monitoring, Инвазивна ЕЕГ, Полисомнография, експериментална вестибулогия,, и други.

 

Автор е на над 180 публикации в национални и международни хаучни издания, както и на 2 дисертации и 5 монографии.

 

Д-р Колчев е космополит, гражданин на България и USA.  Освен в България е работил в продължение на повече от 20 години в 5 страни, разположени на 3 континента.

 

 

 

New York/Sofia

2019

“I knew these vaccines were not going to protect against infection. And I think we overplayed the vaccines. And it made people then worry that it’s not going to protect against severe disease and hospitalization,” Deborah Birx, the White House COVID-19 response coordinator under ...
Вижте още
Уважаема Редакция,
Уважаеми, проф. Т. Кантарджиев,

Първо: Искам да благоря за ПОКАНАТА за участие в тази важна дискусия.
След това, да потвърдя принципните си позиции изказвани от мен в продължение на няколко години в този форум, както и в други подобни форуми. Твър...
Вижте още