За мен

Д-р Христо Бл. Колчев е невролог, епилептолог, отоневролог, специалист по медицина на съня, електрофизиолог, както и специалист по хипербарна медицина с оксигено-баро-терапия.

 

Завършил е Висшия Медицински Институт в гр. Пловдив, през 1968 год. Специализирал е ЕЕГ и клинична неврофизиология в Института за Мозъка /бивша Централна Лаборатория за Изучаване на Мозъчните Функции, ЦЛИМ/, към БАН, през 1970-1973 год, където защитава кандидатска дисертация през 1975 година по проблема Сън и Епилепсия. Дълги години е клиничен асистент и главен асистент в  Първа Неврологична клиника при Университетска Александровска болница, София. През 1986 година защитава докторска дисертация по проблеми на хипербарната медицина и подводна физиология /Неврологичен синдром на високите барометрични налягания/.

 

През 1990-1994 година специализира ото-неврология в департамента по невро-отология и равновесни смущения към Максимилиановия университет във Вюрцбург, Бавария, под ръководството на световно признатия ото-невролог, учен и преподавател – проф. д-р Клаус-Френц Клаусен.

 

През 1998 година е поканен и заминава за Съединените Американски Щати, където в продължение на 13 години работи последователно като електрофизиолог в Неврологична клиника в Northport, Alabama /1998-2003/; след това като специалист по съня и разстройствата на дишането по време на сън /sleep apnea/ в Comprehensive Sleep Disorders Center, Orlando, Florida.

По-късно  е поканен и работи като специалист и консултант по Инвазивна ЕЕГ и Long-Term Video-EEG Monitoring във елитна частна неврохирургична клиника, оперираща в няколко университетски болници на New York и Long Island, щата New York.

 

От 2011 до 2014 година работи като като консултант-епилептолог и специалист по Инвазивна ЕЕГ и Видео-ЕЕГ мониториране във университетската невро-хирургична клиника към МБАЛ „Св. Иван Рилски”, София. От 2014 е завеждал кабинета по Клинична ЕЕГ и Неврология към Диагностично-Консултативния Блок на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, София.

 

В 50-годишната си професионална кариера д-р Колчев е работил в редица клинични, научно-експериментални и учебно-преподавателски направления като обща неврология, епилептология, разстройства на съня и дишането, световъртеж и разстройства на равновесието, експериментална и клинична електро-невро-физиология /ЕЕГ, Евокирани потенциали, Event-related Potentials, Long-Term Video-EEG Monitoring, Инвазивна ЕЕГ, Полисомнография, експериментална вестибулогия,, и други.

 

Автор е на над 180 публикации в национални и международни хаучни издания, както и на 2 дисертации и 5 монографии.

 

Д-р Колчев е космополит, гражданин на България и USA.  Освен в България е работил в продължение на повече от 20 години в 5 страни, разположени на 3 континента.

 

 

 

New York/Sofia

2019

Д-р Христо Благоев Колчев дмн създаде публикация
2023
Клинична Медицина и Фармацевтична индустрия
default image
Клинична Медицина и Фармацевтична индустрия

  Лекарствената терапия е гръбнакът на клиничната медицина. Това аксиоматично твърдение, обаче се...

1. Всеки фармацевтичен продукт, пуснат на пазара по силата на EAA (Emergency Authorization Act) трябва да бъде схващан (интерпретиран) като „ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН‘ продукт; това се отнася както за профилактичните продукти (ваксини), така и за лечебните продукти (лекарства). Препоръчван...
Вижте още
Доц. Ангел Кунчев: България е в началото на грипната вълна
default image
Доц. Ангел Кунчев: България е в началото на грипната вълна

България е в началото на грипната вълна. В момента у нас преобладават щамовете H3N2 и H1N1. Това ...

Публикации

Клинична Медицина и Фармацевтична индустрия
Публикация
Клинична Медицина и Фармацевтична индустрия
“I knew these vaccines were not going to protect against infection. And I think we overplayed the vaccines. And it made people then worry that it’s not going to protect against severe disease and hospitalization,” Deborah Birx, the White House COVID-19 response coordinator under ...
Вижте още
Уважаема Редакция,
Уважаеми, проф. Т. Кантарджиев,

Първо: Искам да благоря за ПОКАНАТА за участие в тази важна дискусия.
След това, да потвърдя принципните си позиции изказвани от мен в продължение на няколко години в този форум, както и в други подобни форуми. Твър...
Вижте още