Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
лекар
6000, Стара Загора, България, ул. "Поп Минчо Кънчев" № 142
0888638425
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 19:00

Четвъртък

14:00 - 19:00

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb