2019
В очакване на поставяне на диагноза.
2019
Обезсърчена
2019
Тъжна
2019
изморена от болките