За мен

Председател на ТЕЛК към МБАЛ "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" ЕООД – ПЛОВДИВ

Опит

Председател на ТЕЛК към  МБАЛ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН - Пловдив
4004, Пловдив, България, бул. “Н. Й. Вапцаров” 9