За мен

Член на ТЕЛК към МБАЛ Свети Пантелеймон - Пловдив

Опит

Член на ТЕЛК към МБАЛ Свети Пантелеймон - Пловдив
4004, Пловдив, България, бул. “Н. Й. Вапцаров” 9