За мен

През 2012 завършва висшето си образование в “Медицински университет” Пловдив с отличие.  Специализира сърдечна хирургия в отделението по кардио и торакална хирургия в Университетска болница „Хадаса“ в Йерусалим, Израел при проф. Оз Шапира.  През 2017 г. Заминава за Университетската болница в Милано - “Сан Рафаел” по покана на един от иноваторите в областта на митралната реконструкция - проф. Алфиери, където завършва интензивен курс под негово ръководство. След края на специализацията си остава в „Хадаса“ и придобива допълнителна квалификация с насоченост - “Миокардна реваскуларизация”. Има професионални интереси:  коронарна реваскуларизация на биещо сърце, вродени сърдечни малоформации, аортно-клапна хирургия.

д-р Андрей Андреев създаде статус
2019