За мен

Д-р Пламен Желев е специалист по неврология и работи в отделението по неврология на МБАЛ Централ Хоспитал в Пловдив.

Д-р Пламен Желев завършва Медицински университет в Пловдив през 2003 г.
От 2008 г. До 2012 г. Специализира Неврология във ВМА-МБАЛ, Пловдив.
Пред 2012 г. Придобива специалност по Клинична неврология. 
След завършен курс в Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия в София придобива сертификат по ВСД-Електромиография. 
Има практически опит в извънболничната и болничната помощ. 
От средата на 2004 г. Е завеждащ на медицински сектор „Неврорехабилитация и нервни болести“ в ПРО-ЕАД, клон Баня, балнеохотел „Стряма“. 

Опит

ординатор в отделение по неврология
4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 20