За мен

Завършила е ВМИ “Иван П.Павлов” - Пловдив през 2004 г. През 2008 г. придобива специалност по “Акушерство и гинекология” в УМБАЛ “Свети Георги”.