За мен

КОНСУЛТАНТ КЪМ  "УМБАЛ проф. д-р Ст. Киркович" АД - ГР. СТАРА ЗАГОРА

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2

Специалности

Пневмология и фтизиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb