Опит

старша медицинска сестра
1000, София, България, ул. Дамян Груев 6

Трета база