За мен

Биография

 

​Д-р Вилислава Роберт Иванова е родена в гр. Варна. Завършва средното си образование в V езикова гимназия „Йоан Екзарх” с изучаване на френски език. През 2012г. завършва висшето си образование в Медицински университет – Варна, специалност „Медицина”. От 2013г. е специализант по Акушерство и гинекология към МУ – Варна с база за обучение СБАГАЛ – Варна. След успешно спечелен конкурс през 2016 е редовен асистент в Катедрата по Акушерство и гинекология. Д-р Вилислава Иванова владее отлично писмено и говоримо английски, немски и френски език.

 

 

Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 150